Shigemitsu Shoji Co.,Ltd.
  
PresidentGegen Tana
  
DirectorMorikawa Kentaro
 Watanabe Yukimasa
 Hashimoto Masaki
 Sarai Kosei
 Nakatani Hiroto
  
 Statutory AuditorYamanada Yuichi
  


Page Top